Mercedes RUANO exposa a la Biblioteca de Catalunya

240+ Memòria llarga · Memòria curta
Intervencions a la Biblioteca de Catalunya
Del 4 de juny al 25 de setembre de 2015


Biblioteca de Catalunya (Sala de Llevant) · Hospital 56 · Barcelona

L'artista d'Entinta MERCEDES RUANO participa a aquesta exposició d'onze instal·lacions i intervencions organitzada pel Departament de les Arts del Llibre de La Llotja a la Sala de lectura de la Biblioteca. Amb el títol Cicles (núm. 10) Airis Hierro i Mercedes Ruano han creat una instal·lació, on s'integra l'enquadernació i la litografia, que reflexiona sobre la transformació de les idees que es plasmen en les pàgines d'un llibre.

Inauguració · dijous 4 de juny a ñes 20.30 h a la Sala Llevant als jardinets de la Biblioteca en el que intervindran:
-  Nora Ancarola, subdirectora de Llotja, que parlarà sobre els 240 anys de la Llotja i les activitats que s'han realitzat per aquest motiu.
-  Elena Blesa, que parlarà més específicament d'aquest projecte amb la Biblioteca.


Horari · de dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabte de 9 a 14 h

Visites guiades pels alumnes · els dijous de juny i el dijous 17 de setembre a les 17 h