JUDIT GIL

HABLA PALABRA, ROMPE Y RASGA. Exposición de grabados
Del 6 de mayo al 6 de julio de 2009

Eurostars ANGLÍ HOTEL
Anglí 60 · Barcelona
Inauguración: viernes 8 de mayo a las 19h


HABLA PALABRA, ROMPE Y RASGA… a modo de conjuro repito estas palabras y luego… espero en silencio. Espero, eso sí, con el lápiz en la mano. A ver qué pasa… a ver qué me pasa. Tengo por objeto reproducir los rasgos de las palabras que se me aparezcan en el papel. Mancho, figuro contornos, bordes, límites. Miro, veo la ilusión de su apariencia física. Luego rompo, figuro la separación entre las palabras y lo que significan. Pego las fotografías. Impresas en el papel son un doble, como el mismo muerto es un doble del vivo. Repito, habla palabra, rompe y rasga… espero… e imágenes se me aparecen como un gran soplo ahogado, rasgado.

JUDIT GIL
Licenciada en Bellas Artes. Universidad de Barcelona

NEUS COLET i MERCEDES RUANO

ENTRE EL CEL I LA TERRA Exposició de gravats
Del 29 d'abril al 23 de juliol de 2009

Eurostars PARC DEL VALLÈS HOTEL
Artesans, 2-8 · Cerdanyola del Vallès
Inauguració: dimarts 5 de maig a les 19.30 h

L’organització del sòl urbanitzat vist des de les altures és el rastre que deixa l’home a la superfície de la terra. L’espai s’organitza i conforma en una geometria entre orgànica i abstracta. Sobre la terra el rastre directe que deixa el propi cos de l’home “civilitzat” conforma una altra geometria menys organitzada i molt més atzarosa. El ritme de les petjades dels peus i dels rastres de les mans dins el joc ens construeix un altre ordre menys aleatori. El contrast entre aquests mapes humans obtinguts amb la més alta tecnologia i l’espai de joc dibuixat amb una senzilla pedra, no ens allunya sinó que ens apropa. Aquestes dues visions, des del cel i des de la terra, només són perceptibles en el moment en que ens allunyem, en el moment en que prenem distància, sigui física o emocional.
L’EXPOSICIÓ Els nostres dos punts de vista tant distants i a l’hora tant propers ens han possibilitat treballar plegades. En ocasió d’aquesta exposició presentem la carpeta de gravats “Entre el cel i la terra” on hem posat en comú els nostres llenguatges plàstics.

NEUS COLET i MERCEDES RUANO Llicenciades en Belles Arts. Universitat de Barcelona Integrants del taller Artcontraprova de Barcelona

NÚRIA ROSSELL

participa a l'exposició LLIBRES D'ARTISTES
Del 23 al 26 d'abril de 2009

SETBA zona d'art
Plaça Reial 10, 1r 2a · Barcelona
Inauguració: dijous 23 d'abril a les 20h


ANNE MORENO

Exposa una petita instal·lació
Del 21 al 25 d'abril de 2009

SIESTA

Ferlandina 18 · Barcelona
Horaris: de dimarts a dissabte d'11 a 14h i les tardes de dimarts a divendres de 17 a 20.30h