ANNE MORENO exposa a Tinta Invisible

PERFILS
de l'1 al 27 de març de 2012

TINTA INVISIBLE · Lleó 6, baixos · 08001 Barcelona

Inauguració · dijous 1 de març a les 19.30h
Horari · de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 15  a 18h

Exposició col·lectiva del grup Rastres on podreu veure obres tèxtils, de paper, obra gràfica i escultura en ferro. 

J'ai fait fleur ton portrait en nouant un seul fil
de sorte que ta face est aussi ton profil
Faire-part, Jean Cocteau

En Cocteau fa servir com a obsequi d’amor un retrat fet amb un fil. És un retrat amb poca matèria i amb una forma fràgil, però en té prou amb això. Els membres del Grup Rastres han experimentat amb aquesta premissa de quedar-se amb l’essència que demanen els retrats “filiformes”, i n’exposen set vies d’apropament que travessen pels territoris del teixit, el gravat i l’escultura.
 

L'artista d'Entinta ANNE MORENO hi participa amb gravats i una peça tèxtil brodada i pintada.