ANNE MORENO

NOMBRAR/ANUDAR
Del 24 de setembre de 2009 al 24 de març de 2010

Internationales Kommunikationzentrum · Projekt Gruppe Frauen
Radetzkystrasse 1-2 · 9020 Klagenfurt (ÀUSTRIA)
Inauguració: dijous 24 de setembre a les 11 h
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 9 a 12 h

Exposició de gravats sobre paper i sobre tela de cotó