NEUS COLET i MERCEDES RUANO

ENTRE EL CEL I LA TERRA Exposició de gravats
Del 29 d'abril al 23 de juliol de 2009

Eurostars PARC DEL VALLÈS HOTEL
Artesans, 2-8 · Cerdanyola del Vallès
Inauguració: dimarts 5 de maig a les 19.30 h

L’organització del sòl urbanitzat vist des de les altures és el rastre que deixa l’home a la superfície de la terra. L’espai s’organitza i conforma en una geometria entre orgànica i abstracta. Sobre la terra el rastre directe que deixa el propi cos de l’home “civilitzat” conforma una altra geometria menys organitzada i molt més atzarosa. El ritme de les petjades dels peus i dels rastres de les mans dins el joc ens construeix un altre ordre menys aleatori. El contrast entre aquests mapes humans obtinguts amb la més alta tecnologia i l’espai de joc dibuixat amb una senzilla pedra, no ens allunya sinó que ens apropa. Aquestes dues visions, des del cel i des de la terra, només són perceptibles en el moment en que ens allunyem, en el moment en que prenem distància, sigui física o emocional.
L’EXPOSICIÓ Els nostres dos punts de vista tant distants i a l’hora tant propers ens han possibilitat treballar plegades. En ocasió d’aquesta exposició presentem la carpeta de gravats “Entre el cel i la terra” on hem posat en comú els nostres llenguatges plàstics.

NEUS COLET i MERCEDES RUANO Llicenciades en Belles Arts. Universitat de Barcelona Integrants del taller Artcontraprova de Barcelona